KALKULATOR FIDYAH  
(MAZHAB SHAFIE)  
 
Tahun puasa yang ditinggalkan (dari)
Tahun puasa yang ditinggalkan (hingga)
Bilangan Hari yang ditinggalkan
1/4 harga Beras Fitrah semasa (RM)

JUMLAH FIDYAH YANG DIKENAKAN
*Jika tinggalkan puasa sebanyak hari setiap tahun sehingga melepasi kali ramadhan
RM
ATAU
*Jika tinggalkan puasa sebanyak hari tahun tertentu sehingga melepasi kali ramadhan
RM

*Bagi situasi puasa yang tidak berturutan tahun, untuk pengiraan lebih lanjut, sila berkunjung ke kaunter zakat PZNS yang berhampiran.