PZNS/OP/P07-B1
BORANG KEBENARAN POTONGAN GAJI BULANAN
Pusat Zakat Negeri Sembilan
Aras 17, Menara MAINS, Kompleks Menara MAINS, Jalan Taman Bunga,
70000 Seremban NSDK
Tel : 06 - 765 1402    Fax : 06 - 765 1407
Email : info@zakatns.com.my
Laman Web : www.zakatns.com.my
 Sila isikan maklumat diruangan yang berwarna kuning sahaja
 
Nama :
: - - No.Pekerja :
Tarikh Lahir : / /
Alamat : Jawatan :
   
    E-mel :
   
    Tel (Pejabat):
    Samb          :
    Tel (HP/R)   :
Saya dengan ini membenarkan gaji bulanan saya dipotong
bagi ansuran bayaran zakat pendapatan :
 
Sila Tandakan (/) pada petak yang berkenaan : -
Potongan zakat bulanan sebanyak :
RM
mulai bulan
Tahun
Menambah potongan zakat kepada :
RM
mulai bulan
Tahun
Mengurangkan potongan zakat kepada :
RM
mulai bulan
Tahun
Menghentikan potongan zakat mulai bulan  
mulai bulan
Tahun
       
NAMA DAN ALAMAT MAJIKAN
Sila tandakan (/) dipetak berkenaan
Kakitangan Swasta / Badan Berkanun
Kakitangan Kerajaan (Kod AG 4363, NEGERI 9509)
NIAT MEMBAYAR ZAKAT
"Inilah wang sebanyak RM (sebulan) sebagai menunaikan Zakat Pendapatan / Harta yang wajib ke atas diri saya melalui potongan gaji bulanan kerana Allah Ta'ala".(Berniatlah semasa mengisi borang)
PENGESAHAN PEMOHON
UNTUK KEGUNAAN PZNS
Saya dengan ini bersetuju untuk membenarkan majikan melakukan pemotongan zakat bulanan, mengikut jumlah di atas pada setiap bulan/memberhentikan potongan zakat bulanan.
 
Pengesahan Pemohon Setuju
Tarikh Permohonan : 20/04/2018  
Kod Majikan
:
Tarikh diproses
:
Mula potongan
:
 
Diproses oleh
:
_________________
Nama & Cop
*Sekiranya anda mempunyai masalah untuk menghantar borang potongan gaji bulanan PZNS secara online di atas, sila hubungi Bahagian Unit Khidmat Pelanggan di talian 06-765 1402